Montáž klimatizácií

Priebeh montáže

 • – výnos materiálu, náradia a zariadení 
 • – doladenie všetkých detailov inštalácie medzi technikom a investorom
 • – montážne práce 
 • – test tesností a funkčností systému
 • – zaškolenie obsluhy 
 • – odovzdanie náležitých dokumentov

Prečo montáž našou firmou ? 

Montáž klimatizačných jednotiek je krokom, ktorý ovplyvňuje celkový výkon a životnosť systému. Fajnaklima ponúka odbornú montáž so zreteľom na niekoľko kľúčových faktorov, ktoré zabezpečujú optimálny výkon a dlhú životnosť klimatizačných zariadení:

 1. Odbornosť a Skúsenosti: Naši technici sú dobre vzdelaní a majú bohaté skúsenosti v oblasti montáže klimatizačných systémov. Rovnako sú oboznámení s najnovšími technológiami a postupmi v odvetví.
 2. Presná Inštalácia: Každá montáž je individuálna a vyžaduje presný prístup k priestoru, v ktorom bude klimatizačná jednotka umiestnená. Naši technici sa starajú o každý detail, aby bola inštalácia presná a efektívna.
 3. Dodržiavanie Normatívov: Pri montáži sa pridržiavame všetkých potrebných normatívov a predpisov, čo zabezpečuje bezpečnosť a overený výkon vašej klimatizácie.
 4. Optimalizácia Výkonu: Montáž nekončí len s umiestnením zariadenia. Nastavenie a optimalizácia výkonu sú neoddeliteľnou súčasťou našej práce, aby sme dosiahli maximálnu efektivitu a energetickú úsporu.
 5. Záruka Kvality: Poskytujeme záruku na našu prácu, čím dávame našim zákazníkom istotu, že kvalita našej montáže bude dlhodobo spoľahlivá.

Montáž klimatizačnej jednotky našou firmou nie je len servis, ale investícia do vášho pohodlia a dlhodobej efektivity klimatizačného systému. Sme tu pre zabezpečenie toho, aby ste mali nielen kvalitné zariadenie, ale aj profesionálnu montáž, ktorá zabezpečí optimálny výkon a spokojnosť s našimi službami.

Štandardne montáž obsahuje:

 •  montáž do 3 metrov Cu potrubia
 • 1x prieraz steny mäkkého muriva ( tehla, ytong…)
 • montáž konzoly vonkajšej jednotky
 • montáž vonkajšej jednotky
 • montáž vnútornej jednotky
 • odvod kondenzátu
 • napojenie klimatizácie na elektrickú sieť
 • montáž medeného potrubia pre rozvod chladiva ¼” , ½” , ¾”
 • krycie lišty pre vedenie potrubia (ak je potrebné)
 • odvákuovanie systému
 • spustenie a skúška klimatizácie
 • zaškolenie podľa návodu na obsluhu
 • odovzdanie diela, vypísanie záručného listu a ďalších dokumentov.

Celková cena za štandardnú montáž zariadenia do 3,5 kW: 320€

V rámci štandardnej montáže je zahrnutý kompletný inštalačný materiál do 3 bežných metrov.
Za každý ďalší meter rozvodov účtujeme 30,-€.

Neštandardné a špecifické podmienky montáže budú docenené zvlášť (zasekanie trasy do steny, iný typ konzoly, použitie vysokozdvižnej plošiny a iné).

Doprava

Doprava je zadarmo v Trebišovskom okrese.

Ak Vás naša ponuka zaujala, môžete si prostredníctvo formuláru dohodnúť obhliadku, ktorá je vždy bezplatná.