Elektroinštalácie

Hovorí sa, že elektrické rozvody sú srdcom celej stavby. Pri rozvode elektriny je na prvom mieste predovšetkým bezpečnosť – či už pri kompletnej realizácii alebo pri rekonštrukcii.

K výmene elektroinštalácie Vás môže viest prevencia alebo v horšom prípade havarijný stav vašej inštalácie. Ak sa chystáte na rekonštrukciu bytu alebo domu, nemali by ste zabudnúť ani na elektroinštaláciu. Keďže pri týchto prácach vzniká množstvo špiny a prachu, je lepšie keď výmenu elektroinštalácie spojíte s kompletnou rekonštrukciou bytu

  • Postaráme o profesionálnu montáž a inštaláciu elektroinštalácií.
  • Dodržiavame najvyššie štandardy kvality a bezpečnosti, aby sme zabezpečili spoľahlivý a bezproblémový prevádzku vášho elektrického systému. Okrem toho ponúkame aj služby opráv a údržby elektroinštalácií. Ak potrebujete modernizovať alebo upgradovať existujúce elektroinštalácie, sme tu, aby sme vám pomohli.
  • Sledujeme najnovšie technologické trendy a ponúkame vám možnosti zlepšenia výkonu, efektivity a bezpečnosti vášho elektroinštalácie.

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Predtým, ako sa elektroinštalatér alebo elektroinštalačná firma pustí do práce, je nutné mať vypracovanú projektovú dokumentáciu. Stačí ak máte dobrú fantáziu a viete čo chcete. Vďaka nej sa určuje, kadiaľ povedú jednotlivé káble a kde sa budú nachádzať ich výstupy. Tento plán vám samozrejme vypracuje projektant, je ale vhodné vedieť vopred, aké elektrické spotrebiče budú v dome zapojené. Vzťahuje sa to rovnako aj na umiestnenie zásuviek a vypínačov.

Realizácia

Pri realizácii elektroinštalačných prác začíname s demontážou starej inštalácie. Bezpečne odpojíme a odstránime starú inštaláciu. Ďalším krokom je sekanie drážok pre káblové trasy. Po vysekaní drážok prichádza ukladanie káblov smerujúcich ku zásuvkám a vypínačom. Po dokončení našich prác prichádza vyspravenie muriva a maľovka. Naším posledným úkonom je kompletáž zásuviek a vypínačov, ktoré si každý klient vyberá podľa vlastného vkusu.

Revízia

Finálnu revíziu prevádza revízny technik, ktorý vykoná prehliadku a kontrolné meranie. Preskúšaním celkového stavu schváli bezpečný a bezporuchový chod elektrického zariadenia.

K revízii sa vystaví revízna správa. Obsahuje informácie o všetkých činnostiach prevádzaných počas revízie a prípadné zistené závady. Záverom revízie je, že elektrické zariadenie je spôsobilé na bezpečnú prevádzku

Elektroinštalačné práce nechajte na profesionálov – prečo?

Garantujeme:

  • Spoľahlivosť a profesionalitu – elektroinštalačné práce realizujeme s dôrazom na spoľahlivé fungovanie elektro-systémov – s dôrazom na elimináciu rizika vzniku porúch či poškodení v budúcnosti.
  • Bezpečnosť pri práci – ochrana zdravia a majetku je najvyššou prioritou.
  • Úsporu – vedeli ste, že správne navrhnuté a realizované elektroinštalačné práce minimalizujú energetické straty, a teda z dlhodobého hľadiska vedú k úspore nákladov?
  • Flexibilitu – elektroinštalačné práce (ich rozsah aj termín realizácie) prispôsobujeme v závislosti od vášho časového harmonogramu. Striktne dbáme na dodržanie dohodnutých termínov.
  • Všestrannosť –elektroinštalačné práce v bytoch, rodinných domoch, spoločenských priestoroch, budovách a iných objektoch.