Štruktúrovaná kabeláž

Dátové rozvody v byte/ dome a kancelárii

Pre pohodlný rozvod internetu, WiFi, signálu TV, dáta, telefón a ďalších multimediálnych záležitostí je najvhodnejšie urobiť v celom byte či dome v stenách rozvod štruktúrovanej kabeláže.

Dátové a mediálne káble by sa mali inštalovať ideálne v čase ťahania elektrických rozvodov. Znamená to, že okrem elektrického rozvodu budete mať v stenách bežný osemžilový FTP kábel. Do domu namontujeme na vhodnom mieste v stene rozvodnú skrinku z ktorej sa do celého bytu ťahajú káble k zástrčkám na stenách. Do tejto skrinky privediete zvonku prívod TV káblovky, internetu a telefónu. V skrinke umiestnime aktívne prvky – switch pre internet, modul pre rozvod TV či telefónu.

Počas rekonštrukcie si premyslite vhodné umiestnenie internetových zásuviek aby ste sa v budúcnosti vyhli zbytočným voľne položeným káblom.

Štruktúrovaná kabeláž je základným prvkom infraštruktúry lokálnych počítačových sieti – LAN. Preto ak inovujete alebo zariaďujete svoje kancelárske priestory nesmie chýbať aj nová štruktúrovaná kabeláž či už pre internet, kamerový a zabezpečovací systém a rôzne iné.

Návrh a realizácia štruktúry siete spočíva v analýze potrieb zákazníka a následného návrhu štruktúry celej siete.

Dátové rozvody v byte/ dome a kancelárii