Služby

Ako vám môžeme pomôcť

Okrem možnosti zakúpiť si u nás príjemné ochladenie, myslíme aj na montáž, servis, čistenie a poradenstvo pri zakúpení klimatizácie u nás alebo u iného predajcu.

Montáž klimatizácií

Odborne Vám poradíme, aké zariadenie si vybrať, kde a ako ho namontovať a ako zabezpečiť jeho efektivitu

 • Štandardná montáž klimatizácie

Štandardná montáž klimatizácie zahŕňa montáž jednotky v štandardných podmienkach. Montáž vykonávajú zodpovední pracovníci  s dlhoročnými skúsenosťami.

Štandardná montáž klimatizácie v cene 320€ s DPH zahŕňa:

 • 1x prierez steny betónu ( do 25cm, ak bude hrúbka betónu viac ako 25cm, cena montáže sa navýši o 30€ s DPH), tehly, Ytongu.
 • základná konzola na uchytenie vonkajšej jednotky
 • odvod kondenzátu kondenzačnou hadicou alebo PVC rúrou ( tzv. pevný kondenz ) samospádom z vnútornej jednotky do 4 metrov
 • vytvorenie elektrického napájania silovým káblom 3 x 2,5 CYSY do 4 metrov
 • sprevádzkovanie klimatizácie
 • zaškolenie podľa návodu na obsluhu
 • záverečný protokol o montáži

Rozvody chladu – spájajú vonkajšiu a vnútornú klimatizačnú jednotku. Dĺžka vedenia rozvodov sa určí na obhliadke. K základnej cene za štandardnú montáž klimatizácie sa pripočítavajú rozvody, ktorých dĺžka je individuálna. Cena za meter rozvodov chladu je 30€ s DPH.

Montáž rozvodov chladu zahŕňa:

 • prepojovacie izolované medené potrubie 1/4″ / 3/8″ / 1/2″,
 • komunikačný kábel 5 x 1,5 CYKY medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou
 • estetické krytie lišty pre vedenie prepojovacieho potrubia

Neštandardné a špecifické podmienky montáže budú docenené zvlášť (zasekanie trasy do steny, iný typ konzoly, použitie vysokozdvižnej plošiny a iné).

Doprava

Doprava je zadarmo v Trebišovskom okrese.

Servis klimatizácií

Zabezpečuje periodickú technickú kontrolu klimatizácie, aby Vám vaše chladiace zariadenie spoľahlivo slúžilo čo najdlhšie. V pevných intervaloch alebo na požiadanie vykonávame kompletnú diagnostiku a meranie parametrov, ako aj čistenie, dezinfekciu a výmenu spotrebného materiálu.

 • Čistenie vnútornej a vonkajšej jednotky
 • Čistenie filtrov a dezinfekcia vnútornej jednotky
 • Čistenie vonkajšej jednotky
 • Kontrola množstva chladiva + meranie tlaku v systéme + kontrola trojcestného ventilu
 • Kontrola ventilátora + čistenie rebrovania na vonkajšej jednotke
 • Počas čistenia klimatizačných zariadení využívame výrobky svetovej značky ADVANCED ENGINEERING SUPER CLEAN a produkty POLYMPT® – POLY AIR profesionálny produktový rad určený na hygienické zabezpečenie rozvodov vzduchotechniky, klimatizácií a vnútorných priestorov.
 • Sme k dispozícii aj v prípade podozrenia na poruchu. Opravy klimatizácií vykonávame ako autorizovaný servis klimatizácií rôznych značiek.

Záručný a pozáručný servis

 • U nás to montážou nekončí. Staráme sa o zariadenie počas celej jeho životnosti. O klimatizačnú jednotku sa treba starať v pravidelných intervaloch a aspoň raz za sezónu je potrebné ju skontrolovať a vyčistiť. Tým zabezpečíme efektívnu prevádzku a čo najdlhšiu životnosť zariadenia.